Basileus
Kafa kao takva – coffee indeed

Željko Andrijanić

BROJ MESTA JE OGRANIČEN, PRIJAVE DO 25.11.2019.

PRIJAVA ZA TRENING PUTEM E-MAIL-a kraljevo@basileusoffice.rs 
Kontakt telefon za sve dodatne informacije 063 620 652
Utorak, 26. NOVEMBAR 2019.
od 19:00 do 20:00 h
200,00 RSD
*Broj mesta je ograničen
Željko Andrijanić
Rok za prijavu je:
Ponedeljak, 25.11.2019.
KOME JE TRENING NAMENJEN?
Starosna grupa od 16 do 99

ŠTA POLAZNICI DOBIJAJU?

Učesnici radionice će kroz priču o kafi i zanimljivim činjenicama o kafi vežbati govorni engleski jezik unaprediti vokabular kroz čitanje kratkih, interesantnih tekstova o kafi. Zanimljive fraze na engleskom jeziku i prilagodljiva tema treba da stvore opušteno okruženje u kome će učesnici pre svega uživati i saznati po koju frazu više koja može biti upotrebljena u redovnoj komunikaciji

DA LI UČESNIK TREBA DA IMA NEKOPREDZNANJE DA BI UČESTVOVAO U OVOJ RADIONICI?

Engleski jezik – A2 nivo (osnovnoškolski nivo znanja)

TRENING JE KONCIPIRAN NA SLEDEĆI NAČIN:

uvodni deo (15 minuta) Premda će većina učesnika već imati kafu ili čaj ispred sebe, radionica počinje tako što facilitator zamoli učesnike da probaju svoj napitak i da probaju da osete aromu tog napitka. Sledeći korak jeste da probaju da napišu (ili da smisle) dve rečenice koje su tačne i dve rečenice koje nisu tačne u vezi njih, a u toj rečenici postoji reč coffee ili tea. Ostali učesnici treba da pogađaju da li su te rečenice tačne ili netačne. Iz ove aktivnosti treba da proisteknu pitanja koja će biti na ekranu: where and when do you drink coffee/tea? how do you take coffee/tea? what drinks are traditional in our country?
prezentacija ( razgovor) (30 minuta)
Na ekranu se pojavljuju fotografije ljudi ili objekata koji imaju neke veze sa kafom. Učesnici probaju da pogode u kakvoj su vezi fotografija i kafa. Kada su odgovori iscrpljeni pojavljije se kratak tekst o međusobnoj povezanosti kafe i fotografije.
a) coffee art
b) breakfast and coffee
c) coffee addicted
d) coffee all over the world
e) coffee and trade marks
Učesnici čitaju kratke tekstove i komentarišu činjenice koje su pročitali. Facilitator treba da se pobrine da svi odgovori budu afirmativni, ali i kritički nastrojeni. Posebnu pažnju u ovom delu treba obratiti na coffee collocations: have a cup of black coffee/pour a coffee into the mug/ sip a strong coffee / drink a lot of milky coffee latte… i tako dalje. Vrste kafe koje treba pomenuti i njihove definicije na engleskom: an espresso (short strong coffee), a cappuccino (an espresso with a frothy milk), a latte (longer coffee with a lot of milk). Treba obratiti pažnju i na kovanice koje mogu proizaći iz reči COFFEE: coffee CUP, coffee BAR, coffee SHOP, coffee HOUSE, coffee BEAN…
U kratkim tekstovima se pojavljuju reči na koje učesnici treba da obrate pažnju tokom čitanja: originally, varieties, bean, addicts. Na ekranu će biti vidljive definicije ovih reči, a učesnici treba da spoje ove reči i njihove definicije.
završni razgovor (15 minuta)
Završni deo će biti posvećen usvojenom vokabularu i konkretnim primerima primenjivosti naučenog vokabulara. Kroz interaktivni veb sajt (https://www.mentimeter.com) učesnici će moći na vrlo jednostavan način da sažmu reči i fraze koje su toga dana naučene, te da ih sami dovedu u koristan segment izražavanja.

ŽELJKOANDRIJANIĆ –  Ja sam (nadam se) kreativni nastavnik engleskog jezika, koji radi u kreativnoj srednjoj Umetničkoj školi u Kraljevu. Podučavanje engleskim jezikom mi je životni poziv i nastojim da kroz podučavanje svojim kandidatima (i đacima u školi) približim strani jezik kroz igru i saradničke aktivnosti. Učenje jezika je dug i složen proces, ali ako se tokom tog procesa poigramo, pa na sve to i što šta naučimo jedni od drugih, to će nas zaista učiniti vrednijim ljudima našeg globalnog sela.

Odricanje od odgovornosti: Basileus Partner je otvorena, javna platforma koja omogućava svima da dele i primaju znanja, veštine, iskustva i ideje kroz razne formate, poput ovog treninga. Organizacija ovog treninga ni na koji način ne podrazumeva da Basileus Partner odobrava ili promoviše specifične ideje, metode ili generalni sadržaj ovog treninga, časa, ili iskustva, viđenja, sposobnosti ili kvalifikacije instruktora koji ovaj čas drže. Profili instruktora su zasnovani isključivo na informacijama koje su sami instruktori pružili Basileus Partner-u. Odabir časova i instruktora zasnovan je na stvarnoj ili očekivanoj tržišnoj tražnji i generalnim standardima prikladnosti.