Basileus

KAKO PLASIRATI PROIZVODE/ USLUGE NA TRŽIŠTE PUTEM DIGITALNOG MARKETINGA ?

Ivan Bildi

BROJ MESTA JE OGRANIČEN, PRIJAVE DO 17.06.2019.
PRIJAVA ZA TRENING PUTEM E-MAIL-a kraljevo@basileusoffice.rs 
Kontakt telefon za sve dodatne informacije 063 620 652
Sreda, 19. JUN 2019.
od 18:00 do 20:00 h
1.500,00 RSD
*Broj mesta je ograničen
Ivan Bildi
http://www.ivanbildi.com
Rok za prijavu je:
Ponedeljak, 17.06.2019.

 

Da li je i zašto jeste važan marketing?

KOME JE TRENING NAMENJEN?

Bez obzira da li imate radnju, trgovinu, prodavnicu, malo, srednje ili veliko preduzeće, da li ćete tek imati nešto od ovoga, da li ste menadžer, prodavac, vlasnik ili ćete tek biti, da li imate proizvod ili uslugu ili vam je ideja tek u začetku… Predavanje je namenjeno svima jer bez marketinga nema razvoja.

CILJ OVOG PREDAVANJA JE DA VAS PODSTAKNE NA RAZMIŠLJANJE O TOME:

    • šta vaš proizvod izdvaja od drugih;
    •  kako je vaš biznis pozicioniran i kako može bolje da se pozicionira;
    •  kako ući u glavu potrošača i zadržati se tamo;
    •  na koji način promovisati proizvode i usluge;
    •  zašto je važno osmišljavanje nastupa na društvenim mrežama.

PREDAVANJE JE U TRAJANJU OD 1h, NAKON TOGA JE DISKUSIJA.

Ivan Bildi je nakon master studija u Londonu odlučio da se vrati u Srbiju i osnuje agenciju za digitalni marketing (danas poznatu kao Likes & Cookies). 

Kroz brojne treninge prenosi svoje znanje i iskustvo i radi na izradi marketing strategija za mnoge kompanije i nevladine organizacije od 2010. do danas (Forma ideale, Planeta sport, Hotel “Mona”, Win-Win, Premier aqua, Telegrup, NLP Institut, Fondacija Catalyst Balkans, ORCA, CRTA i mnoge druge) 

Odricanje od odgovornosti: Basileus Partner je otvorena, javna platforma koja omogućava svima da dele i primaju znanja, veštine, iskustva i ideje kroz razne formate, poput ovog treninga. Organizacija ovog treninga ni na koji način ne podrazumeva da Basileus Partner odobrava ili promoviše specifične ideje, metode ili generalni sadržaj ovog treninga, časa, ili iskustva, viđenja, sposobnosti ili kvalifikacije instruktora koji ovaj čas drže. Profili instruktora su zasnovani isključivo na informacijama koje su sami instruktori pružili Basileus Partner-u. Odabir časova i instruktora zasnovan je na stvarnoj ili očekivanoj tržišnoj tražnji i generalnim standardima prikladnosti.