Basileus
Kako privući i zadržati kupce?

Marko Burazor i Miodrag Kostić

BROJ MESTA JE OGRANIČEN, PRIJAVE DO 21.06.2019.

PRIJAVA ZA TRENING PUTEM E-MAIL-a kraljevo@basileusoffice.rs 
Kontakt telefon za sve dodatne informacije 063 620 652
Utorak, 25. JUN 2019.
od 10:00 do 16:30 h
9.000,00 RSD
*Broj mesta je ograničen
Marko Burazor
Miodrag Kostić
www.poslovnaznanja.co.rs
Rok za prijavu je:
Petak, 21.06.2019.

 

Jedna od noćnih mora svake prodaje je da stari kupci odlaze a novi ne dolaze! Kako se taj scenario ne bi ostvario neophodan je neprekidan rad na usavršavanju prodajnih veština. Dakle: želite veću prodaju; zainteresovani ste da steknete nove kupce; želite da sačuvate postojeće kupce? Ako je odgovor DA – ovaj trening je za Vas!

KOME JE TRENING NAMENJEN?

Izvršnom menadžmentu, zaposlenima u sektoru trgovine, komercijale, prodaje, direktorima/vlasnicima firmi, tim liderima, kao i svima koji žele da unaprede svoje lične veštine i upoznaju se sa važnim principima rada sa kupcima.

ŠTA POLAZNICI DOBIJAJU?

Praktične prodajne alate za rad sa kupcima koje mogu odmah upotrebiti u radu sa svojim ključnim kupcima.

 

TRENING JE KONCIPIRAN NA SLEDEĆI NAČIN:

 MODUL 1

 Zašto je važno dobro se pripremiti za rad sa kupcima?
 
  • Zašto je važno dobro upravljanje postojećim kupcima?
  •  Zašto su lojalni kupci neophodni za opstanak vašeg biznisa?
  •  Koji su glavni razlozi nezadovoljstva velikih kupaca?
  •  Kako efektno kanalisati nezadovoljstvo kupaca?
  •  Šta su alati u održavanju odnosa sa kupcima?
  •  Kako koristiti alate u održavanju odnosa sa kupcima?

 

 

 MODUL 2

 Kako prodajne alate koristiti da otkrivate i razvijate   potrebe i želje kupaca?
 • Koje su osnovne faze-koraci tokom rada sa novim kupcima?
 •  Šta su implicitne, a šta su eksplicitne potrebe kupaca?
 •  Kojim alatom otkriti skrivene potrebe kupaca tokom pregovora?
 •  Kako se praktično koristi alat za otkrivanje potreba kupaca?
 •  Šta je SPIR metodologija u radu sa kupcima i kako je nastala?
 •  Kako se koristi SPIR metodologija u radu sa kupcima? 
 
 
 
 

 MODUL 3

 Koje prodajne alate koristiti za upravljanje rad sa novim   kupcima?
 • Kako da identifikujete diferencijatore (vaše snage i slabosti) prema kupcima?
 • Kako da ustanovite relativnu važnost uticaja diferencijatora na donošenje odluka?
 •  Kako da prosudite između mogućih alternativa koristeći diferencijatore?
 •  Kako da razvijete kriterijume donošenja odluka kupaca?
 •  Koji alat koristiti za uticanje na kriterijume donošenja odluka kupca?
 •  Kako se koristi alat za uticanje na kriterijume donošenja odluka kupca?

 MODUL 4

 Kojim prodajnim alatima rešavati skrivene zabrinutosti   kupaca?
 • Šta izaziva zabrinutost i koje su skrivene posledice problema sa kupcima?
 •  Kako rešavate pitanja u vezi skrivenih posledica problema sa kupcima?
 •  Koja su tri smrtna greha pri upravljanju skrivenom zabrinutošću kupcima?
 •  Kako rešavati probleme u upravljanju odnosima sa kupcima?
 •  Koji alat koristiti za rešavanje skrivenih zabrinutosti kupaca?
 •  Kako se koristi alat za rešavanje skrivenih zabrinutosti kupaca? 

MIODRAG KOSTIĆ je internacionalno sertifikovani menadžment konsultant (CMC). Živeo i radio u SAD-u 17 godina. Iskustvo: 4 godine vlasnik i direktor MK Export Inc. Staten Island – NY, 7 godina suvlasnik i menadžer lanca maloprodajnih radnji u Njujorku i Honolulu, 5 godina vlasnik kompanije Web-Consulting Honolulu, 15 godina suvlasnik i direktor konsultantske kompanije Veza d.o.o. Beograd i programa poslovne edukacije Poslovna Znanja.

 

MARKO BURAZOR je višegodišnji poslovni konsultant iz oblasti prodaje, upravljanje klijentima i poslovne komunikacije Dugogodišnji konsultant Japanske organizacije za pomoć JICA. Po obrazovanju je magistar ekonomije, Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Nosilac je sertifikata Svetske Banke za Corporate Social Responsibility.

Odricanje od odgovornosti: Basileus Partner je otvorena, javna platforma koja omogućava svima da dele i primaju znanja, veštine, iskustva i ideje kroz razne formate, poput ovog treninga. Organizacija ovog treninga ni na koji način ne podrazumeva da Basileus Partner odobrava ili promoviše specifične ideje, metode ili generalni sadržaj ovog treninga, časa, ili iskustva, viđenja, sposobnosti ili kvalifikacije instruktora koji ovaj čas drže. Profili instruktora su zasnovani isključivo na informacijama koje su sami instruktori pružili Basileus Partner-u. Odabir časova i instruktora zasnovan je na stvarnoj ili očekivanoj tržišnoj tražnji i generalnim standardima prikladnosti.