Radionice i edukacije

Za sve što čini život… Za večito radoznale i spremne da nauče nešto novo. Za sveznalice spremne da prenesu znanje. Ekspert ili ne bitno je da vladate nekim veštinama, zanatom, umetnošću, imate zanimljiv hobi, putovali ste na čudna mesta… Budite sigurni da postoji neko ko želi to da čuje, da sazna – kreirajte svoju radionicu.